Istoric

Istoric


Lugojul, străveche vatră de cultură, această mică Vienă a Banatului, s-a impus încă din secolul trecut, ca o urbe cu înfăptuiri artistice de referinţă pentru viaţa spirituală regională şi naţională. Astfel, alături de arta cântului coral şi al jocului scenic, nostalgia doinelor şi ale dansului popular, ce vine din inima satului, a devenit comuniune şi necesitate în existenţa armonioasă, dar în acelaşi timp tumultoasă a cetăţii.
Adevarate instituţii, care au îmbrăcat diferite forme, fie administrative, fie artistice, au fost create pentru a sluji, cât mai fidel, aceste demersuri culturale. Unul dintre aceste nuclee creatoare este şi Ansamblul Folcloric "Lugojana", care a transpus în fapte aceste initiative ce au ca sorginte folclorul românesc de bună calitate. Înfiinţat în anul 1963 pe langa Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, ansamblul a devenit rapid una din formaţiile artistice foarte apreciate în peisajul cultural local, naţional şi european.
Constituit din artişti amatori, acest grup artistic a fost deja remarcat prin repertoriul său bogat şi variat, prin frumuseţea şi autenticitatea costumelor populare, prin înalta ţinută a artei sale.

 

Profesionalismul de excepţie a maestrului de dans Puiu Munteanu a făcut posibilă abordarea unui repertoriu coregrafic cuprinzând întreaga arie etno-folclorică românească, de la brâul bănăţean până la cel din Muntenia, de la hora ritmată de Moldova până la învârtita de Transilvania, de la bătăile ritmice ale dansului de Oaş până la ritmurile alerte, cu paşi sincopaţi şi strigături ale dansului oltenesc. Având 30 perechi de dansatori, un grup instrumental alcătuit din profesionişti, ansamblul nostru folcloric poate prezenta spectacole muzical-coregrafice ce pot depăşi 120 minute în festivaluri, concerte, parade ale portului popular, emisiuni de TV, workshopuri etc. Prezintă în fiecare stagiune premiere cu conţinut thematic, coroborate cu virtuozităţi instrumentale şi coregrafice.

Coregrafia este adaptabilă la orice sală de concert, în aer liber sau în orice loc unde se organizează manifestările cultural-artistice. Competitivitatea Ansamblului Folcloric "Lugojana" a dus la integrarea acestuia în activitatea festivalieră naţională şi internaţională, precum şi afilieri la foruri europene şi mondiale de specialitate. Sub egida acestora şi la invitaţii venite de la oraşele înfrăţite, Ansamblul Folcloric "Lugojana" a participat la numeroase reuniuni folclorice din: Danemarca (1997, 1998, 2001, 2004, 2006); Grecia (1997, 2003, 2012); Franta (1993); Italia (1999, 2005, 2007, 2008, 2009); Serbia (1999, 2001, 2003, 2013, 2014); Ungaria (1994, 1995, 1996, 2005,2007,2008, 2009,2013); Germania (2004), Portugalia (2010;)Cipru(2014);Macedonia(2012, 2013, 2014).

Alaturi de grupele de dansatori cu experienta, avem si doua grupe de copii cu varsta cuprinsa intre * si 14 ani, care au in repertoriul coregrafic dansuri din Banatul de campie si munte. Aceste grupe de copii pot participa la festivaluri nationale si internationale, unde programul se poate adapta in functie de preferintele organizatorilor (parade, spectacole stradale, spectacole folclorice, etc. ).


Având printre obiective prioritare crearea unei imagini adevărate culturii române în lume, alături de instituţiile locale, judeţene şi naţionale, ansamblul organizează bienal Festivalului Internaţional de Folclor "Ana Lugojana" inclus în circuitul internaţional al festivalurilor de folclor (C.I.O.F.F), care întregeşte sărbătoarea oraşului şi care a adus în cele şapte ediţii organizate până în prezent oaspeţi prestigioşi din: Bulgaria, Danemarca, Franţa, Grecia, Germania, Italia, Republica Moldova, Polonia, Spania, Serbia, Ungaria precum şi din toate zonele etno-folclorice reprezentative din România.